Terapeut på HVB

Hej! Jag bor på ett öppet hvb och ”måste” prata med en terapeut en gång i veckan. Om jag vägrar så tar dom mobil o tv-spel.. samt drar dom in veckopengen. Har dom rätt o göra så? Liksom bestraffa mig för jag ej vill prata med en terapeut? Vad är ens vitsen med att prata med en terapeut mot sin vilja?

Holken

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du är placerad på ett HVB hem enligt Socialtjänstlagen, en frivillig placering. I din planering ingår samtal med en terapeut en gång i vecka. Du beskriver att när du inte vill prata med terapeuten får detta konsekvenser i form av att din mobil och tevespel fråntas eller att din veckopeng dras in. Du upplever detta som en bestraffning.

Vi tolkar det som att du inte anser att samtalet med terapeuten ger dig något och att du därför visar motstånd på att göra det. Syftet med samtal eller andra insatser under placeringen är att stödja dig för att du ska kunna genomföra de förändringarna som du och din socialsekreterare har kommit överens om och som anses nödvändiga. Gällande om man på HVB hem får lov att ta ifrån mobiltelefon, tevespel eller dra in veckopeng kan dessa vara konsekvenser som personalen kan välja att använda för att ungdomen ska fullfölja sin planering. Detta kan som du också beskriver upplevas som besvärligt.

Vi föreslår att du pratar med din socialsekreterare och tillsammans diskutera anledningen varför du inte vill samtala med terapeuten. Kanske du själv kan komma med förslag på hur din planering kan se ut för att du inte ska uppleva det som tvång men som ändå kan hjälpa dig.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,
Soctanerna

Soctanter