Risk för vräkning och hemlös med barn

Hejsan.

Det är så att jag har kontakt med en hen som har 2 barn.
Som jag har förstått så har hen hjälp av soc med hyra och räkningar.

Men som jag har hört nu så får hen ingen hjälp alls med sin hyra och räkningar.
Hen får söka inför nästa år.
Nu är risken så att hen blir av med sin lägenhet och hemlös. Där barnen kommer att hamna på gatan. Det är väl inte så det skall vara? För barnen skall ha en trygghet och enligt barnkonvetionen så får detta inte förekomma. Att de kommer att bli hemlösa och bo på gatan.

Så vad finns det för lösning och det behövs en lösning nu fort. Så detta inte kommer att hända.

För man måste kunna vända sig till Soc vid ekonomiskt och akut hjälp.

Denna hen och hennes barn är väldigt akut med hjälp och stöd. Redan nu, innan de blir vräkta från lägenheten.

Vill ju veta hur ni tänker göra och vad som kan göras.

Orolig vän

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att din vän befinner sig i en svår situation där hen och barnen riskerar att bli bostadslösa. Du undrar vilken hjälp som finns att få och hur man går till väga för att söka den hjälpen.

Soctanter på nätet är ett allmänt frågeforum och kommer inte agera i det enskilda ärendet. Av det du skriver framgår det inte varför din vän inte får hjälp av socialtjänsten. Har hen ansökt om hjälp skall hen ha fått ett beslut där skälet för avslag framgår. Din vän har även möjlighet att överklaga det beslutet.

Det är viktigt att din vän vänder sig till socialtjänsten i kommunen där hen bor för en dialog om hur man kan arbeta förebyggande mot en vräkning.
Skulle din vän mista sitt boende behöver hon ansöka om akut boende för sig och barnen. Detta gör hon hos socialtjänsten i sin hemkommun.
Vi hoppas att situationen löser sig för din vän.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter