Underhåll till barn i annat Eu land

Min sambo har en dotter på 11 år som bor med sin mamma i polen.
Vid deras separation fick dom delad vårdnad som bestämdes i rätten.
Men då min sambo nu bor i Sverige är dottern bara hos oss sommar/ vinterlov så mamman har såklart rätt till underhållsstöd.
Vi bor i hyresrätt med våra två barn som vi har hos oss på heltid. Vi har ekonomiskt bistånd från kommunen. Så vår ekonomi är ansträngd och svårt nog som det är att klara oss Hela månaden. Ännu värre blir det pga att vi måste ta 900 från vårt uppehälle För att betala underhåll.
Vi har ansökt om detta men får avslag med motivationen att dottern inte är folkbokförd här. Hade hon bott i Sverige hade pengarna beviljats.
Är detta rätt?
Om man är skyldig att betala underhåll så ska väl det räknas som en utgift oavsett var barnet bor? Eller har soc rätt att neka?
Med vänlig hälsning, bonusmamman

Bonusmamman

Kommentarer

Hej!

Vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen beaktas inte underhållsskyldighet gentemot barn som är bosatt hos sin andra förälder utomlands. Underhållsskulder är inte av sådan karaktär att de bör täckas genom ekonomiskt bistånd.

Ni har således inte rätt till bistånd för att betala underhållsstöd. I de fall dottern varit bosatt med mamman i Sverige hade Försäkringskassan beräknat underhållet och eventuellt bidragsförskott om medel saknas till att betala underhåll.

Vad vi förstår har ni umgänge med din sambos dotter i Sverige. I detta fall kan bistånd utgå till umgänge de dagar dottern vistas hos er.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter