Närvarorapport i samband med försörjningsplikt

Jag bor inte hemma för tillfället och studerar på gymnasienivå. Mina föräldrar säger att de behöver närvarorapport för att försörja mig. Dem har redan fått intyg på att jag studerar gymnasiet och jag får CSN.
Min fråga är:
Kan mina föräldrar verkligen kräva en närvarorapport för att försörja mig?

Daniel

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du studerar på gymnasiet och att dina föräldrar har fått intyg som visar att du faktiskt studerar. Dina föräldrar kan inte kräva att få se din närvarorapport om inte du godkänner det. Dina föräldrar har en ovillkorlig försörjningsplikt för dig så länge du studerar på gymnasienivå.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter