Anmälningsplikt

Hej!

Jag har pratat med en kurator på UMO. Han vet om att jag blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av mina föräldrar och jag tycker om att ha samtal på Umo. Men jag har inte berättat att min pappa även utsatt mig för sexuella övergrepp när jag var yngre. Om jag berättar det efter det att jag har fyllt 18 år, har han rätt att anmäla till socialtjänsten i sådana fall? Eller jag kanske ska fråga om han KAN anmäla till soc även om jag fyllt 18, eller om tystnadsplikten väger tyngre?

Sen undrar jag vad socialen kan göra/ofta gör om de får reda på under en utredning att ett barn har symtom på PTSD pga misshandeln?

Kia

Kommentarer

Hej!

Vi vill börja med att säga att det är modigt av dig att ha pratat med kuratorn om det som du har blivit utsatt för. Det är viktigt för att du ska kunna få det stöd som du behöver. Så bra att du upplever samtalen med kuratorn som givande eftersom du skriver att du tycker om att ha samtal på UMO.

När det gäller anmälningsplikt så gäller det alltid när det kommer till den anställdes kännedom att en minderårig har blivit/är utsatt. Din kurator har alltså en skyldighet att lämna en orosanmälan till socialtjänsten. Syftet är alltid att socialtjänsten skall kunna utreda och erbjuda det stöd som behövs. På din fråga om man kan anmäla till socialtjänsten även om du har fyllt 18 år är svaret ja. Man kan alltså göra en orosanmälan men det beror på situationen, behov av stöd, allvaret samt vilka konsekvenser det får för dig i vardagen.

Gällande din fråga om vad socialtjänsten kan göra om det kommer fram att barnet har symptom på PTSD p g a misshandel kan socialtjänsten hjälpa till med att ta kontakten med barnpsykiatri. Detta eftersom det är en psykolog som har expertkunskapen och som kan erbjuda olika behandlingsmetoder i syfte att hjälpa den som blivit utsatt.

Vi önskar dig lycka till och hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,
Soctanterna

Soctanter