Kan socialtjänsten göra såhär???

Hej! Jo det är så att jag har bott på ett utredningshem sedan min son föddes (i december 2019) och han blir 1 om ca en vecka och då har vi bott här i ett år då. På utredningshemmet har de antecknat hur det går för min son och de har ingen oro just nu för oss och tycker att vi ska få komma till gemensamt familjehem (då jag har LVU får vi inte komma hem) och få hjälp och stöd. Socialtjänsten har alltid sagt som utredningshemmet att vi ska till gemensamt familjehem men för ungefär en månad sen kom dom hit och sa att de ska sätta LVU på min son. De sa senare att dom ”antog” att jag skulle blir arg eller något så de skulle ta min son på än gång men eftersom soc tyckte att ”det fungerade bra mellan mig och min son” kunde han få stanna tills de fått igenom ett LVU via förvaltningsrätten/ tingsrätten och de har nu skrivit ett yrkande gällande min sons LVU och rättegången är om 3 dagar. Det socialtjänsten har och gå på gällande mig och min son, vår relation osv (de har varit här 2 gånger på ett år) är utredningen härifrån där vi bor och där står det som sagt att det går bra- ingen oro, och att vi ska placeras tillsammans. I yrkandet från soc står allt tvärtom, det står lögner, saker som aldrig hänt och det står att han utsätts för skada, att jag psykiskt och känslomässigt försummar min son, att jag skadar honom, att jag inte skyddar honom osv. De har även sagt i 2 år att jag inte ska vara med hans pappa då han är farlig osv och de vill ej ha honom i närheten av min son, men nu i deras yrkande skriver de att det är en riskfaktor att han inte vill vara pappa till min son??? Det står även att min pappa försökte tvinga mig göra abort när jag fick reda på graviditeterna (jag är 17) fast han stöttade mig i vad jag än valde så det är en total lögn. Kan socialtjänsten göra såhär?? Hur är det lagligt??

OroligmammatillN

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar det som att du och socialtjänsten tidigare har kunnat samarbeta och att du medverkat i det socialtjänsten ansett skulle vara bra för dig och ditt barn. Du beskriver hur du fått motstridiga uppgifter om hur du behöver agera för att få vara tillsammans med din son och hur ditt förtroende för socialtjänsten är skadat.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men möjligheten finns att du bokar ett möte med din handläggare för att gå igenom utredningen och vad som framkommer i den. Det är viktigt att du förstår vad de skriver, deras uppfattning och varifrån de fått uppgifterna från. Du har rätt att kommentera vad som skrivs och få din åsikt inskriven i utredning. Det innebär dock inte att de ändrar texten i yttrandet. Om du tycker det är svårt kanske du har någon i ditt nätverk som kan stötta dig i mötet.

Vi utgår från att både du och ditt barn fått ett ombud som ska företräda er i Förvaltningsrätten. Vi råder dig att kontakta den person som du har tilldelats för att gå igenom vad som skrivits i yttrandet innan förhandlingen. Personen kan också ge dig stöd och råd kring det som sker. Ombudet kommer att vara med dig under förhandlingen och är den person som kommer att föra din talan.
Om du är missnöjd med handläggningen har du alltid möjlighet att kontakta handläggarens chef eller IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter