Hyra av särbon!

Jag är sjukpensionär och har bostadstillägg. Min särbo har köpt en fastighet med ett mindre hus på tomten som ska rustas upp. Vi har pratat om att han skulle kunna hyra ut till mig. Men är det möjligt tror ni? Att hyra av särbon och ändå kunna bo själv med bostadstillägg! Han skulle ju kunna sätta hyran så jag har råd att bo där och det kommer vara en mindre tvåa
Med allt som behövs för bekvämt boende. Vi vill fortsätta ha vår frihet med eget ställe.

Särbon

Kommentarer

Hej!

Vi har svårt att uttala oss i ärende gällande bostadstillägg utan råder dig
att kontakta din handläggare på Försäkringskassan för att få korrekt information.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter