Frivilligt vård Sol / LVU

Hej

Våra barn har blivit frivilligt placerade hos farföräldrar efter lvu tvångsvård (efter total 4 veckor) .. nu är frågan vad händer om vi flyttar med dom utomlands ?

Regina

Kommentarer

Hej!

Du skriver att barnen tidigare varit omhändertagna enligt Lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU) men att vården nu bedrivs på frivillig väg och att barnen bor hos sina farföräldrar. Du undrar om det kan få konsekvenser om ni flyttar era barn utomlands.

Socialtjänsten kan enbart i få fall förhindra att ett barn flyttas ur landet. Dock kan inte det ske med stöd av SoL, socialtjänsten behöver istället fatta nytt beslut om LVU. Ett av skälen till att fatta ett sådant beslut är om det finns en misstanke om att barnet tas ur landet och bedömning görs att barnet utsätts för fara.

Om socialtjänsten fortfarande har en oro för barnen, men inte har grund för LVU, kan de istället skicka en orosanmälan till det land, stad dit ni flyttar.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men det bästa är oftast att samarbeta och upprätta en plan om hur den fortsatta vården ska bedrivas gällande barnen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter