Hemlös med ett barn med två funktionsnedsättningar

Hej!
Jag är en ensamstående mamma till ett barn med två svåra funktionedsättningar som har begränsat livet.
Jag är skuldsatt vilket gjort att jag inte kommer att få hyreskontrakt först när jag är skuldfri vilket tar minst 5 år och jag på grund av min sons funktionsnedsättningar kan jag inte jobba heltid.
Just nu söker jag andrahandsbostäder vilket är också omöjligt att få eftersom hyrorna är väldigt höga som en hel lön och om man söker försörjningsstöd går de efter försäkringskassansföreskrifter som inte är överens med dagens hyra.
På grund av min sons funktionsnedsättningar kan jag inte bo som inneboende utan vi måste ha egen lägenhet och i dagsläget en träningslägenhet är enda lösningen eller sociala bostäder.
Jag bor i Stockholm i Täby och socialtjänsten beaktar inte alls min situation som allvarligt utan hänvisar mig till att jag ska själv lösa problemet och de tycker inte heller att barn med funktionsnedsättningar är hinder och att det finns några skillnader mellan vanliga barn.
Min son medicineras och ett tryggt liv och trygg bostad är avgörande vilket har hans läkare konstaterat och det finns läkarutlåtande som intygar hans funktionsnedsättningar.
Mina skulder hindrar allt och andrahandsbostäder är dyra så det är socialtjänsten som ska hjälpa mig då de finns för att hjälpa inte stjälpa. Jag kan inte heller jobba heltid då min son behöver hjälp och trygghet. Nu vet jag inte vad jag kan göra.
Vad händer om jag blir bostadslös?
Mvh
Hemlös mamma

Akut situation

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en svår situation där du och ditt barn står utan boende och att din ekonomiska situation försvårar dina möjligheter att ordna med ett eget boende. Du beskriver också att barnet har särskilda behov och att ni utifrån det behöver en trygg och stabil boendesituation.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men du har alltid rätt att ansöka om en insats och få ett beslut. Får du avslag på ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Om du och ditt barn skulle bli bostadslösa råder vi dig att vända dig till socialtjänsten i kommunen du tillhör för att ansöka om ett akutboende. Vid en så kallad nödprövning skulle du kunna vara berättigad ett akut boende, vilket är ett enklare tillfälligt boende på till exempel vandrarhem.

Är du missnöjd med handläggningen av ditt ärende kan du kontakta chefen på enheten.

Vi hoppas att situationen löser sig för dig och ditt barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter