Uppskjutet beslut efter överklagande

Hej!

Jag är ny klient hos soc., jag lämnade in en ansökan för september och senare en i oktober, i väntan på kartläggning som drog ut på tiden, jag fick bara telefontid efter en månad, men de hade även fel nummer.

När de ringde det felaktiga numret de sa att jag "inte ställde upp" för full utredning så jag fick avslag. (Men vi hade email kontakt och de fick det korrekta numret och det blev en kartläggning till sist i slutet av oktober)

Trots det jag fick inte ut mina pengar för oktober (men de beviljat för november), jag fick inte heller ut stödet för september.

Jag överklagade dessa två avslag som kom före utredningssamtalet, jag fick bara svar att jag ska komma in med ytterligare några papper och handlingsplan mm. Det tog tid att samla in allt detta men nu fick de även alla dokument...TROTS DET fick jag inte ut pengarna, handläggaren skjuter framför sig dessa belopp för 2 månader, hon har sagt att nu är allt ordnat...men hon ändå vägrar att göra en utbetalning, nu har hon synpunkter på min handligsplan från J-torget, men det är inte jag som skriver dessa dokument. Mitt i allt kaos hon också tar ledigt för 10 dagar...

Jag undrar nu om hon begår tjänstefel genom att tänka att dessa pengar (2 månader, 6000 kr/m = 12 000 kr) är nu "mycket pengar" så hon inte längre "vill" göra en utbetalning? (Min jobbcoach sa att handläggaren klagade att det blev nu mycket outbetalade pengar, ja, jag fick tigga ihop för mat och hyra under den tiden, men nu vägrar hon att göra det rätta) Annars allt vore ok, jag gör allt enligt deras krav.

Också, om hon nu fick fnatt, är det lagligt att hålla tillbaka mitt överklagan, det skulle ju ha gått vidare till Förvaltningsrätten. Jag trodde de hade en god vilja och därför har de väntat...men nu vet de inte längre vad de (soc.) ska göra medan de också håller kvar överklagandet.

Om de inte vill ge med sig så de ska väl skicka vidare det till Förvaltningsrätten. Jag är rädd nu att de vill slänga hela ärendet, jag kommer att ha det svårt att bevisa att jag faktiskt lämnade in ett överklagan i mitten av oktober.

Vad anser ni om detta agerande?

Atte

Kommentarer

Hej!

Du har alltid rätt att göra en överklagan som ska lämnas till socialtjänsten för en ny bedömning och om de tänker ändra sitt beslut. Om socialtjänsten vidhåller ska de, precis som du säger skicka överklagan till Förvaltningsrätten. Om du är missnöjdmed ditt beslut/handläggning kan du alltid kontakta chefen på enheten och framföra dina åsikter/klagomål.

Möjligheten finns också att kontakta IVO som är tillsynsmyndigheten för socialtjänsten och kan granska handläggningen av ärendet.

Hoppas det löser sig

Vänligen

Soctanterna

Soctanter