Orolig mor

Hej!
Vi har idag fått besked om att vi, utifrån vad vår pojke berättat i skolan för skolkurator, fått en orosanmälan. Till saken hör att pojken nyligen börjat på en ny skola och fått diagnosen ADHD. Han har inga vänner och mår inte så bra psykiskt. Jag som mamma föreslog i samråd med skolans specialpedagog att han skulle prata med skolans kurator för att få bra strategier för att hitta nya vänner. Vid samtal har skolkurator arbetat med känslokort och då har han berättat att jag varit arg på honom och han har även sagt saker som inte stämmer. Pojken är i pubertet och väldigt sårbar och och är i stort behov av bekräftelse och därför tyckte vi föräldrar att det var en bra idé att han pratade med någon på skolan. Vår fråga är om personalen verkligen gör rätt i att orosanmäla? Jag är väldigt ledsen för min sons skull, han trodde att han gjorde allt rätt, och det vi föräldrar trodde skulle bli något bra för vår son blev nu helt fel. Vår son har haft hög frånvaro på sin tidigare skola, och det är alltid en daglig kamp för att få honom till skolan. Så vi undrar om det verkligen räcker med "en arg mamma" för en orosanmälan?

Orolig mor

Kommentarer

Hej!

Utifrån det du beskriver så låter det som att du haft ditt barns mående i fokus när du tänkte att din son kunde vara i behov av en kuratorskontakt. Vi förstår det också som att kontakten inte renderade vad ni hoppats på.

Du undrar om det räcker med “en arg mamma” för en orosanmälan. Svaret på det är ja. Alla professionella som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn har en anmälningsskyldighet om de får uppgifter om att barnet far illa eller riskerar att fara illa. Det är därefter socialtjänstens uppgift att utreda barnets situation utifrån de inkomna uppgifterna. Barnet såväl som vårdnadshavarna kommer ges möjlighet att ge sin bild. En utredning inom socialtjänsten syftar inte till att döma någon eller leta syndabock. Utan enbart till att undersöka om det finns behov av hjälp och stöd.

Du skriver att pojken nyligen diagnostiserats med ADHD. Försök se anmälan som en möjlighet att samtala med socialtjänsten om vilken hjälp och vilket stöd som kommunen kan erbjuda och om det är något ni känner att ni behöver nu eller kanske något som skulle kunna vara aktuellt längre fram.
Vi hoppas att ni har fått svar på er fråga, annars är ni välkomna tillbaka med ny fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter