lånat pengar

hej jag är en pappa till en liten pojke och har precis fått försörjnings stöd
min svenska är inte så bra men jag har fått en överföring på 9 tusen från min vän för att betala en gammal hyra, och nu när jag fick mitt första försörjnings stöd så har dom dragit den summan från bidraget jag har berättat situationen till dom men dom vill inte höra något. nu får jag inkasso och är en hyra efter igen jag undrar ska jag överklaga eller fortsätta ringa och prata med dom för att lösa denna situation jag vet inte vart jag och min sån ska ta vägen om jag blir utkastad.

ensam pappa

Kommentarer

Hej!

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som ställs på dig. Vidare så beviljas ekonomiskt bistånd först då alla andra försörjningsmöjligheter ät uttömda, vilket innebär att om man har egna tillgångar ska man i första hand leva på dessa. Det kan handla om tex banktillgodohavanden, aktier och obligationer. Du skriver att du lånat pengar till hyra men de pengar som finns på ditt konto räknas då som inkomst av socialtjänsten.

Vi råder dig att kontakta din hyresvärd och berätta om din situation. Oftast är det möjligt att göra en avbetalning över tid gällande den hyra du är skyldig.

Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten och möjligheten finns också att ansöka om nöd på socialtjänsten om du står utan egna medel.

Hoppas det löser sig

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter