Help for homeless social worker

Dear Sirs.
I sending this with hope for your help.
I asking you for help and advice.
I am in very difficult situation, at 2-3 days I can be at the street without money.
I urgently need place for living, at least temporarily, for 7-10 days, in Malmö or in the south of Sweden! I am ready do any possible work for this or for food. I am ready to consider various conditions and offers!
I have higher education (my profession is social worker), i am punctual and decent man.
I don't smoke, i don't use alcohol and drugs. I am a little worring to go sleep together with homeless who using drugs or alcohol.
I have experience at reception in hotel, cleaning apartment, care work, graphic design. Please help me or give any useful information. Maybe some charity organization can help or give advice or maybe i can make some work and i can be useful in your organization (maybe some help, clean or care...).
I am alone here, and don't have any person to ask.
Thank you for your quick reply and any information.

Kind regards
I

I

Kommentarer

Hej!

Vi har redigerat din fråga och tagit bort din mejladress då detta forum är anonymt och vi endast besvarar frågorna här.

Vi förstår det som att du nu har någonstans att bo men att du inte kan bo kvar där. Du skriver också att du saknar pengar och är orolig för att du ska behöva vara ute på gatan. Du skriver att du kan tänka dig att ta i princip vilket jobb som helst och att du har erfarenhet från flera olika branscher, vilket är en stor fördel.

Om du idag bor i Malmö och i den akuta situationen inte vet hur du ska hitta någonstans att sova och få pengar till mat, så kan du vända dig till socialtjänsten för att göra en ansökan. När du ansöker om både boende och pengar kommer du att få redovisa och berätta vad du har gjort för att själv lösa din situation, exempelvis om du sökt jobb och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du kommer också få redovisa vilka inkomster du haft tillbaka i tiden, om du sökt bostad och är inskriven på exempelvis bostadsförmedlingen Boplats Syd.

Det finns också möjlighet att vända sig till exempelvis olika trossamfund och få tips och vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter