Vem besämmer?

Om jag har ett boendebistånd från socialtjänsten kan då utförarna "avsluta" eller förändra biståndet till ett annat boende om jag uppfattas som exempelvis hotfull? Finns det några vägledande exempel vad som gäller då personalen/arbetsgivarens arbetsmiljöansvar krockar med rätten till den insats som jag beviljats?

Juridiken

Kommentarer

Hej!

När socialtjänsten beviljar boende tecknas det oftast ett avtal mellan socialtjänsten och uppdragstagaren, där båda parters skyldigheter och rättigheter klargörs. I avtalet framgår bla. vad biståndet innefattar, om det finns en uppsägningstid på platsen och hur lång den är. Vanligtvis är den två veckor.

Uppdragsgivaren har ofta regler för vad som gäller om man skall få vara på boendet, det kan t.ex. gälla förbud mot att inta alkohol eller droger på boendet eller regler gällande hot och våld mot andra boende eller mot personal. Bryter man mot dessa regler så kan det finnas skäl att skriva ut personen. Att bli utskriven från ett boende betyder inte det samma som att rätten till biståndet är borta. Däremot kan du behöva flytta till ett annat boende.

Vi har inga vägledande exempel att tillhandahålla men hoppas att du trots det har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter