Ärlig, rakt på sak svar.

Hej.
Detta året fick jag barn och när barnet skulle fylla en månad hade jag och hon varit på ett utredningshem i cirka två veckor.
Anledningen till det är för att det hade kommit in 3orosanmälningar på väldigt kort tid. En var från KVC dit jag inte gade gått regelbundet på besök pga finansproblem. Jag gick på varje ultraljud men ej på samtal som gällde tex min ekonomi. Hade ej råd till taxi och buss var uteslutet pga svår foglossning.
Andra anmälan var för att jag åkte hem tidigare från BB änn de ville. Barnet hade gulsot och hen var fri från det när de sa att de "rekommenderar" att vi stannar kvar ett tag till. Jag tog deras rekommendation inte som ett tvång på något sätt att stanna kvar. Tredje kommer jag ej ihåg vad den handlade om för det har hänt så mycket och jag har ej fått de anmälningarna på papper, soc har bara sagt de till mig.

Nu undrar jag:
1: ifall det finns möjlighet att få allting avskrivet totalt från våra "journaler" att det inte kommer tillbaka senare och förföljer oss i framtiden eller att jag måste vara rädd för minsta lilla grej jag gör med eller omkring barnet.

2:Finns det någon chans att jag kan komma ut tidigare från hemmet än de 12veckor som är beordrade?

3: Hur länge efter att man lämnat hemmet kommer soc vara som en hök över mig och barnet innan vi kan gå tillbaka till ett normalt liv igen?

4: Under vilka omständigheter har hemmet och soc rätt att hålla oss kvar längre än 12 veckor på hemmet?

Alla de frågor har jag ställt till flera av personalen på hemmet och soc men ingen har gett mig något konkret svar, i slutändan är jag kvar med samma (om inte mer) frågor.

Irriterad mamma

Kommentarer

Hej!

Du skriver att det redan under barnets första levnadstid funnits oro för barnet och att det inkommit flera orosanmälningar till socialtjänsten. Du skriver också att socialtjänsten utifrån den oro som finns beviljat insats till dig och barnet. Vi förstår det som att du inte delar denna oro.

Du frågar om det finns möjlighet att få ärendet avskrivet från journalerna. Utredningen och den information som omfattas av den sparas i socialtjänstens dokumentationssystem i fem år efter att utredningen avslutats.

Du frågar också om det finns möjlighet att komma ut tidigare från hemmet. I samband med att du och ditt barn placerades skall det ha upprättats en vårdplan. I den skall det framgå vad syftet med placeringen är, vad som behöver ske/ förändras för att du och barnet skall kunna flytta hem. Vi råder dig därför att prata med barnets handläggare om detta.

Efter avslutad insats och utredning brukar socialtjänsten göra en uppföljning efter tre månader. Om socialtjänsten under utredningstiden bedömer att ditt barn får den trygghet och omsorg som hen behöver av dig och sitt närverk så finns det inte skäl att bevilja vidare insatser. Om socialtjänsten efter de 12 veckorna bedömer att det finns fortsatta behov av insatser så kommer du att informeras om detta.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter