Barnens pappa dricker

Jag har barn i lägre skolåldern som har växelvis boende. Pappan har under en lång period haft problem med sitt psykiska mående, han är nedstämd och olycklig och har gått till lite lika psykologer. Han säger att han har stora sömnsvårigheter. Det jag är orolig för nu är hur mycket han dricker. Han uppträder inte full vad jag vet men dricker öl varje dag och har börjar lukta alkohol vid alla möjliga tider på dygnet. Jag har pratar med hans familj som upplever samma oro som jag. Han ser inte detta själv och blir arg om jag tar upp det. Hur ska jag gå till väga för att hjälpa honom och för att skydda mina barn?

365

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att dina barns pappa har det jobbigt med sitt mående och du misstänker att han har alkoholproblem.

Det är svårt att vara anhörig till en person med missbruksproblematik. Ofta tar det lång tid innan personen själv inser att de har problem. Det man kan göra är att försöka prata med personen och berätta hur man upplever det. Det är många gånger svårt att nå personen och det är inte säkert att personen håller med eller tar oron till sig.

Om man är väldigt orolig kan man göra en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten kontaktar då personen och undersöker om personen är i behov av stöd eller hjälp med sitt missbruk. Insatserna är dock frivilliga och kan när som helst avslutas av missbrukaren.

Det finns tvångsmedel att ta till i vissa fall men det krävs att man provat på frivillig väg tidigare, att missbruket är omfattande och att personen allvarligt riskerar sin hälsa.

Vi hoppas att dina barns pappa får stöd och hjälp i sin situation

Vänligen

Soctanterna

Soctanter