Mpste Socialtjänsten ha tillgång till personlig information?

Hej,

Min handläggare vill ha en kopia på mitt läkarintyg.

Problemet är att det där i står mycket personlig information som jag berättat för min läkare, som t.ex. min psykiska mående.

Måste Socialtjänsten ha tillgång till sådan information?

Räcker det inte med att läkaren har utfärdat mitt sjukintyg och att hen anser att jag ska vara sjukskriven 100%?

Känns kränkande.

Mvh
Sjukskriven 100%

Sjukskriven 100%

Kommentarer

Hej!

Det är svårt för oss att uttala oss i särskilda fall, eftersom socialtjänsten gör individuella bedömningar när det gäller rätten till bistånd. För att få försörjningsstöd så behöver man göra det man kan för att uppnå självförsörjning, och där ingår oftast att arbeta eller söka arbete.

Socialtjänsten omfattas av en mycket sträng sekretess där dina uppgifter under inga omständigheter får lämnas ut till någon annan utan ditt medgivande. Om socialtjänsten begär en kopia på ditt läkarintyg är det troligt att de kommer att begära hela intyget för att kunna ta ett beslut vad gäller din ansökan.

Om du känner dig otrygg med att lämna informationen i läkarintyget finns möjligheten att kontakta handläggaren och fråga kring vilken information hen behöver för att kunna handlägga ditt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter