Presentkort

Hej
Om jag ger en person som går på soc ett presentkort litet som 50kr typ till stadium kommer det räknas som en inkomst då?

S

Kommentarer

Hej!

Utgångspunkten är att den enskildes samtliga tillgångar ska beaktas vid bedömningen av om det finns en rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen.
Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.

“Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.”

Så svaret på din fråga är ja även en liten gåva räknas som inkomst.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter