Får Soc vägra svara på dina frågor och vägra svara i telefon?

Vi som familj har en undran. Då det pågår en utredning runt vår familj ska vi ha kontakt med Soc. Vi har i fyra veckors tid försökt få tag på handläggare, när inte de svarat sektionschef och då inte hem svarar ringer vi enhetschef. Ingen av dem har svarat i telefon på fyra veckor. Vi har då mailat men de svarar inte på frågorna vi ställer. Vi har inte ställt frågor som rör sekretess utan bara frågor om utredningsförfarandet.

Vi känner att de aktivt väljer att inte svara på just oss. Vi har vänt oss till kvalitetschef, verksamhetschef och socialdirektör och även till socialnämnden. Svaret var då att vi kan vända oss till IVO. Frågan är enkel: har socialtjänsten laglig rätt att inte besvara våra samtal och våra frågor?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Er beskrivning av att inte få svar någonstans av en myndighet i Sverige låter alldeles horribel. Vi förstår att det ibland kan vara svårt att som myndighet vara tillgänglig, men att någon inte får svar på fyra veckor är inte rimligt.

I Förvaltningslagen finns det reglerat hur service, tillgänglighet och handläggning ska ske inom bland annat kommunal socialtjänst.

På er fråga om socialtjänsten har laglig rätt att inte besvara era samtal och frågor, är svaret nej. Vi råder er att försöka ha skriflig kommunikation med handläggare eller dennes chef. Inkomna handlingar till socialtjänsten ska diarieföras, och dessa kan man inte bortse ifrån. Om ni fortsatt inte får något svar på era frågor, råder vi er att kontakta IVO, som är den tillsynsmyndighet som finns för socialtjänstens område. De tittar då på om socialtjänsten har handlagt ärendet rättssäkert för den enskilde.
IVO, Inspektion för Vård och Omsorg, hittar du via länken nedan.

https://www.ivo.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter