Hemlös

Hej!
Om jag saknar boende för natten, var kan jag vända mig då? Finns det härbärgen?

Ida

Kommentarer

Hej!

Möjligheten till härbärgesplatser ser lite olika ut från kommun till kommun. Man kan finna information om detta på kommunens egen hemsida eller genom att ta kontakt med kommunen per telefon.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter