Flytt För Större Möjlighet Till Arbete?

Hej!

Jag är arbetslös sedan 1, 5 år och har sökt arbete i Malmö med omnejd sedan dess utan resultat. Jag tror att mina möjligheter till arbete skulle vara betydligt större i t ex Göteborg eller Stockholm där jag dessutom har ett större personligt nätverk och vill därför flytta. Bostad kan jag ordna själv, däremot undrar jag över kostnaderna för flytten och hyra? Har man rätt till att få någon ersättning för flytt? Och hur fungerar det rent praktiskt; förs jag över till min nya kommun för fortsatt ekonomiskt bistånd eller måste jag börja om från början? Tacksam för all information jag kan få!

Arbetslös och less

Kommentarer

Hej

Det låter som att du har en god idé om hur du ska kunna öka dina chanser för att få ett arbete och att du redan har kommit en bra bit på vägen. Att ha kontakter på plats och möjlighet att på egen hand ordna boende underlättar när man funderar på att flytta till en annan stad.

Man är fri att bosätta sig var man vill i Sverige. Socialtjänsten i din nuvarande kommun beviljar generellt en månads bistånd i den kommun man väljer att flytta till och därefter får man ansöka om bistånd i sin nya kommun. För att få mer specifik information angående en eventuell flytt så rekommenderar vi dig att kontakta din socialsekreterare då det alltid är en individuell bedömning som ligger till grund för ett beslut.

Det är viktigt att vara medveten om att det inte är en självklarhet att du har rätt till ekonomiskt bistånd i den kommun som du väljer att flytta till. Socialtjänsten i den nya kommunen kommer att utreda din sociala situation och gör en ekonomisk beräkning av tillgångar, inkomster och utgifter. De kommer att göra en bedömning om du har gjort allt du har kunnat för att bidra till din försörjning. Därefter fattas ett beslut som du har rätt att överklaga.

När det gäller bistånd till flyttkostnader så gör man även här en individuell prövning från socialtjänstens sida efter att du har gjort en ansökan. Du har kanske redan börjat söka jobb i Göteborg eller Stockholm och skulle du bli erbjuden ett arbete så kan du ha rätt till flyttningsstöd från Arbetsförmedlingen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information om detta. Du kan även läsa mer om flyttningsstöd i länken nedan:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-e...

Lycka till i jobbsökandet och hör gärna av dig om du har fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter