Kan Jag Få Hjälp Med Hyran Om Jag Bor I En Industri/Kontorslokal?

Kan Jag Få Hjälp Med Hyran Om Jag Bor I En Industri/Kontorslokal?

jakob

Kommentarer

Hej

Enligt Hyreslagen får man inte använda en lokal för något annat ändamål än det avsedda. Det vill säga, du får inte bo i en industri- eller kontorslokal om den inte är godkänd för detta ändamål av hyresvärden.

För att ansöka om bistånd till hyran hos Socialtjänsten krävs bland annat att man lämnar in ett kontrakt som är godkänt av hyresvärden.

Du kan alltså lämna in ett kontrakt och pröva din rätt till bistånd om det är så att industri- eller kontorslokalen är godkänd som boende.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna med fler funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter