Kan Hon Få Hjälp?

Min man och jag har en gemensam son som nu är 19 år. Han har hoppat av skolan, och gör inte ett smack för att komma vidare i livet. Vi har gjort allt för honom, och sagt att han MÅSTE gå till af, hitta ett jobb, fortsätta studera m.m Nu känns det som vi inte orkar mera. Han måste ju både äta och bo, och vårt dilemma består av att vi inte har hjärta att bara slänga ut honom. Han ställer till med en massa strul, genom att släpa hem vänner som håller låda halva nätterna. Han snor kontanter från os om han hittar några, och är allmänt odräglig. Jag har ingen känsla av att vi har skämd bort honom under hans uppväxt, vi är vanliga knegare, och har alltid tagit hand om sonen efter bästa förmåga. Han var duktig i skolan, men har nu flippat ut helt. Det verkar inte som han har några missbruksproblem, utan är för det mesta glad och som vilken ungdom som helst, dock inte när han är här hemma. Då är han grinig och beter sig som en plåga. Vi älskar ju vår son, men detta räcker inte i nuläget och vi vill att han skall flytta hemifrån! Vad kan vi göra? Kan han få hjälp med boende och ekonomi genom soc? Naturligtvis blir då kravet att han skrivs in på af, ell. likn.

Vi vet att vi inte längre har juridisk försörjningsplikt, men vad 17 gör man i en sådan situation? Vi kan inte diskutera med honom, för det blir bara bråk och gnäll från hans sida, och han bryr sig inte om de krav vi ställer.

trötta förldrar.

Kommentarer

Hej

Vi kan utläsa att ni är mitt i en frustrerande period. Ni har, som ni skriver, gjort allt för er son och gör fortfarande såvitt vi förstår av ert inlägg. Det är en stor skillnad på att vilja att ens vuxna barn ska flytta hemifrån och att begära det.

Tyvärr kan det vara än svårare att begära att ens barn ska flytta ut när bostadssituationen i Malmö ser ut som den gör, det vill säga väldigt ansträngd. Däremot är det en förutsättning att planera och ta ansvar för sin egen försörjning och sitt boende i tid för att man ska kunna flytta hemifrån och klara sig själv. Trots att er son förmodligen tycker att det är bekvämt att bo hemma just nu så är det antagligen inget han vill göra för alltid. Att bo kvar hemma trots att ni inte längre är försörjningsskyldiga gentemot honom betyder att han är beroende av att ni låter honom bo kvar. Något för honom att fundera över är om hans beteende verkligen gynnar detta och om han som vuxen vill vara beroende av sina föräldrar.

Av det ni skriver så förstår vi att ni har pratat mycket med er son och varit bestämda med att det måste ske en förändring. Dessvärre verkar det som om han inte riktigt förstår konsekvenserna av det han gör eller snarare inte gör. Kanske kan det vara en bra idé att säga till honom att det är okej att han bor kvar så länge han gör så gott han kan för att så småningom kunna försörja sig själv och ta sig vidare till ett eget boende. Det finns många små steg han kan ta för att i längden komma långt. Varje steg behöver inte vara så stort för att han ska känna att han kommer någonstans. Man kan absolut ha en förståelse för att han skulle kunna tycka att det känns övermäktigt att ta tag i situationen men till sin hjälp verkar han ha två stöttande föräldrar.

Att skriva in sig på arbetsförmedlingen är, precis som ni också verkar ha påpekat, ett steg på vägen. Ett annat alternativ skulle fortfarande kunna vara att han väljer att återuppta sina gymnasiestudier. Om han skulle göra detta och sköta sina studier på heltid så skulle det betyda att ni återigen blir försörjningsskyldiga. Försörjningsskyldigheten gäller till dess att ett barn är 18 år eller till 21 år om barnet fortfarande läser på gymnasienivå. Även om ni åter skulle bli försörjningsskyldiga gentemot er son så betyder det inte att han kan bete sig hur som helst i ert gemensamma hem och mot er.

Vi vill rekommendera er att ta kontakt med Plattform Malmö för att prata situationen. Plattform Malmö är en öppen samtalsmottagning dit ungdomar mellan 12-21 år och/eller deras föräldrar kan vända sig. Här kan man få vägledning om hur man kan försöka förbättra situationen. För att läsa mer om verksamheten gå in på länken nedan:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Att ansöka om försörjningsstöd från socialtjänsten är en sista utväg då man har gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man, precis som ni skriver, stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna redovisa sökta jobb alternativt kunna redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, genom exempelvis sjukintyg från läkare.

För att få försörjningsstöd så krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan man gå in på nedanstående länk. Dock är det först när din individuella ansökan inkommer till socialtjänsten som man kan göra en utredning och ta ett beslut.

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

På socialstyrelsen hemsida kan man även göra en provberäkning av sitt försörjningsstöd och få reda på om ens nuvarande ekonomi ligger över eller under riksnormen, se länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Vi vill poängtera att varje ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Detta betyder att när man prövar rätten till bistånd tar man ställning till det faktiska behovet. Vidare prövar man också om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

När det handlar om ungdomar som fortfarande bor hemma så tar man inte i sak ställning till om ungdomen ska betala hemma eller inte. Uppdraget blir istället att tillgodose att ungdomen är försäkrad en skälig levnadsnivå. Detta kan betyda att om ungdomen inte betalade hemma innan han ansökte om försörjningsstöd så är det inte givet att han ska göra detta när han börjat få bistånd, därav skulle en ansökan om hyra kunna avslås. När det gäller bistånd för uppehälle är det upp till familjen själva att komma överens om hur detta ska fördelas till mat och så vidare.

Man kan alltid pröva sin rätt till försörjningsstöd. En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel man tillhör:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 51
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter.

Tänk på att om man fått avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Ett annat steg på vägen skulle för er son kunna vara att ställa sig i Malmös bostadskö för att i framtiden ha en så bra utgångspunkt som möjligt. Skriver in sig gör man på boplatssyds hemsida:

http://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Utöver bostadskön finns möjligheten att ringa runt eller besöka mindre hyresvärdar i Malmö. Dessa kan man leta upp i telefonkatalogen. Vidare kan man se sig om efter andrahandslägenheter under tiden man köar till ett eget förstahandskontrakt. På nedanstående länk rekommenderar vi att man kontinuerligt kollar utbudet då annonseringen av andrahandslägenheter är relativt stor:

www.blocket.se

Ett annat tips i bostadsletandet är att titta på Malmö högskolas hemsida. Där finns en anslagstavla där man annonserar om lägenheter och inneboendekontrakt. En del annonser vänder sig endast till studenter medan andra vänder sig till vem som helst. Sidan finner du på:

http://www.mah.se/Ar-student/Anslagstavla/Bostad-Accomodation/

Man kan alltid ringa till socialtjänsten i sin stadsdel för att få råd och stöd kring den egna boendesituationen. För att komma i kontakt med dem ringer man till Malmö stads växel på 040 – 34 10 00 och ber att få bli kopplad till de som arbetar med boendefrågor i aktuell stadsdel. Om man är i behov av akut sovplats så kan man ansöka om detta hos socialtjänsten. Att vara i akut behov innebär i praktiken att man inte på något sätt kan tillgodose sina behov på egen hand. I socialtjänstlagen står det att ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”. I livsföring i övrigt ingår boende, men det är viktigt att vara medveten om att boende i lägenhet inte är en självklarhet utan att detta kan inbegripa flera olika typer av boende. Exempelvis kan ensamstående erbjudas plats på härbärge.

Vi förstår om det kan kännas tungt att vara hård mot er son men om han kan förstå att ni är det för att ni bryr er om hans framtid och inte för att ni vill bli av med honom så kanske han kan få ett annat perspektiv. Att det tidigare har gått bra för honom i skolan visar att han faktiskt kan om han bara vill. Kanske finns det något som gör att hans ork och vilja just nu inte är på topp.

Vi hoppas att ni fått ut något användbart av vårt svar. Ni är mer än välkomna tillbaka om ni har ytterligare funderingar eller frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

jag har en froga.....är ni tilsamans du och din man...