Bostad

Hej,
Just nu, jag och min barn bor i en lägenhet med min kompisar. Vi bor i en 2 rums lägenhet. Jag har bott här i 16 månader och har ingenstans att gå. Jag får Bidrag från Försäkringskassan. Jag har sökt så många lägenheter i Malmö och kan inte få något. Jag behöver en egen lägenhet. Det är för mycket för 3 personer att bo i ett rum. Vart ska jag gå...

oke

Kommentarer

Hej

Vi kan verkligen förstå att er boendesituation känns både stressande och ohållbar i längden. Det är bra att du redan är på gång med sökandet av nytt boende och förhör dig om hur du på bästa sätt kan gå tillväga för att hitta en egen lägenhet.

Dessvärre är det väldigt svårt att hitta boende i Malmö. Bostadssituationen är oerhört tuff vilket du redan verkar ha fått uppleva.

Vi vet inte om du redan står i Malmös bostadskö. Om du inte gör det så rekommenderar vi dig att ställa dig i den så snart som möjligt för att i framtiden ha en så bra utgångspunkt som möjligt. Skriver in sig gör man på Boplatssyds hemsida:

http://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Utöver bostadskön finns möjligheten att ringa runt eller besöka mindre hyresvärdare i Malmö. Dessa kan man leta upp i telefonkatalogen. Vidare kan man se sig om efter andrahandslägenheter under tiden du köar till ett eget förstahandskontrakt. Nedanstående länk kanske du redan har besökt men vi rekommenderar att du kontinuerligt kollar utbudet här då annonseringen av andrahandslägenheter är relativt stor:

www.blocket.se

Du kan alltid ringa till Socialtjänsten i din stadsdel för att berätta och diskutera kring din boendesituation. Vidare kan man ansöka om boende om man är i akut behov av en sovplats. Att vara i akut behov innebär i praktiken att man inte på något sätt kan tillgodose boende på egen hand. I socialtjänstlagen står det att ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”. I livsföring i övrigt ingår boende, men det är viktigt att vara medveten om att boende i lägenhet inte är en självklarhet utan att detta kan inbegripa flera olika typer av boende. Exempelvis kan ensamstående erbjudas plats på härbärge. Om den sökande har barn under 18 år ska barnets bästa beaktas och boende ska tilldelas utifrån det.

För att komma i kontakt med socialtjänsten i den stadsdel man tillhör för att få råd eller stöd kring den egna boendesituationen så kan man ringa Malmö stads växel på 040 – 34 10 00. Därigenom kan man bli kopplad till de som arbetar med boendefrågor i aktuell stadsdel.

Vi hoppas att du får når framgång i sökandet efter en egen lägenhet. Om du har andra frågor eller tankar så är du åter välkommen hit så ska vi försöka besvara dem.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter