Ekonomisk Hjälp Vid Flytt

Hej!

jag är nu 19 år och tar studenten nu i början av juni. har även fått ett sommarjobb med relativt god lön och skiftande arbetstider.
Nu är det som så att jag inte kan se mig själv bo hemma längre. min pappa och hans flickvän är bägge alkoholister och arbetslösa bägge två. De bråkar minst en gång varje dag, gärna långt in på natten till kl 3-5 på morgonen ofta. värst är det på sommaren. Jag kommer heller inte överens med min pappa då vi har väldigt skilda åsikter på mycket och han har ur sin synpunkt aldrig fel heller. min mamma bor inte här så henne kan jag inte heller bo hos om jag nu ska jobba. Har även 10 mil tur och retur till arbetat som jag bor nu så skulle verkligen behöva flytta närmare.

Jag träffar en kurator i skolan regelbundet och hon har föreslagit att jag ska flytta hemifrån och om det går söka ekonomisk hjälp för detta fram tills jag får min första lön som är i slutet på juli. Och för att förtydliga så går det ju inte att bo hemma och jobba om jag ska hållas vaken till 5 på morgonen då jag ska upp och jobba för att min pappa och hans flickvän ska dricka öl och bråka. det kommer ju inte att gå ihop.

Så min fråga är alltså om det går att få nån form av bidrag till en början innan jag kan stå på egna ben?

gäst

Kommentarer

Hej

Du beskriver en mycket påfrestande situation som det dessutom verkar som om du levt i under lång tid. Att leva tillsammans med nära anhöriga som missbrukar är något som påverkar ens vardag i allra högsta grad precis så som du skriver.

Det är skönt att höra att du har regelbunden samtalskontakt med din kurator. Om du känner att du skulle behöva ytterligare samtalskontakt så vill vi tipsa om Öppenvårdshuset Gustav som bland annat vänder sig till anhöriga till missbrukare. De erbjuder enskilda, rådgivande samtal samt anhörigstöd i grupp. För att få mer information så kan du gå in på länken nedan:

http://www.malmo.se/oppenvardshuset

Trots de svårigheter du har haft, och fortfarande har, så har du ändå en bra utgångspunkt i och med att du inom några månader kommer att ta studenten och att du dessutom har fått ett sommarjobb. Du har skapat dig en bra plan över hur du ska kunna bli självförsörjande och med en egen lön ökar förutsättningarna för att finna ett eget boende.

Det som gäller i nuläget är att dina föräldrar är försörjningsskyldiga gentemot dig till dess att du har gått ut gymnasiet, det vill säga fram till juni månad. Att de är försörjningsskyldiga innebär också att de fram till dess ska se till att du har någonstans att bo.

Vi vet inte om du redan har börjat se dig om efter bostäder för att komma hemifrån samt komma närmare ditt jobb. Om inte så rekommenderar vi dig att börja söka så snart som möjligt. Om det är i Malmö du vill söka bostad så är ett tips i bostadsletandet att titta på Malmö högskolas hemsida. Där finns en anslagstavla där man annonserar om lägenheter och inneboendekontrakt. En del annonser vänder sig endast till studenter medan andra vänder sig till vem som helst. Sidan finner du på:

http://www.mah.se/Ar...ad-Accomodation

En mer långsiktig lösning är att du ställer dig i Malmö Stads bostadskö. Ju tidigare man gör detta desto bättre utgångsläge har man sedan i framtiden för att hitta ett eget boende. Du ställer dig i kö på Boplatssyds hemsida:

http://www.boplatssy...ages/Start.aspx

Du kan också leta efter olika typer av boenden på:

http://www.blocket.se/

Vad det gäller din försörjning så är du, såvitt vi förstår av ditt inlägg, utan inkomster efter det att dina föräldrars försörjningsskyldighet har löpt ut och fram till dess att du får din första lön i juli månad. Om man inte har tillräckliga inkomster för att försörja sig själv så kan man pröva sin rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. Det görs alltid en individuell prövning i samband med en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Som sökande ska man ha gjort allt man kan för att kunna försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. Man ska även ha sökt andra ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag mm.

För att få ekonomiskt bistånd krävs vidare att man ligger under den så kallade riksnormen som fastställs varje år av regeringen. För att läsa mer om riksnormen och vilka boendekostnader som räknas som godtagbara kan du gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/...ndekostnad.html

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte, eller om du har kommit på andra tankar eller funderingar, så är du mer än välkommen tillbaka!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter