Näringsdryck

Om man får ekonomiskt bistånd, kan man då få pengar om man behöver näringsdryck?

Anders

Kommentarer

Hej!

Har man en liten eller ingen inkomst och behöver försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle, kan det vara svårt att få pengarna att räcka till kostnaden för näringsdrycker.

Om man på grund av en funktionsnedsättning har en dyrare levnadskostnad kan man få en så kallad merkostnadsersättning från Försäkringskassan. På länken nedan kan du läsa mer om vad som gäller för att få merkostnadsersättning.

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/XcuxDoIwEMbxZ3G4kbQFXdyI8QV0IS...

Näringsdrycker ingår inte i högkostnadsbeloppet, Men om ditt behov av näringsdrycker är tillfälligt, och det är din läkare som ordinerat dessa, så kan läkaren kanske skriva ett intyg till din socialtjänst där det framgår om ditt behov av näringsdryckerna. Sedan kan du redovisa på vilken fördyrad kostnad det blir för dig så kan din handläggare pröva just din situation.

Socialtjänstlagen är en behovslag, och varje ärende ska prövas utifrån individuell situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter