ekonomibestånd och resor

Jag för försörjningstöd. Jag vill veta om jag resa till mitt land för 2-3 veckor , påverkar det min försörjningstöd ? Jag måste betala mina hyra och andra räkningar.
om jag inte får pengar hur ska jag betala hyra .

resa bort

Kommentarer

Hej!

Generellt kan vi säga att om man är arbetslös och har försörjningsstöd är kravet att man står till arbetsmarknadens förfogande på heltid. Man ska kunna visa att man är aktivt i sitt arbetssökande.

Men det finns olika anledningar till att man inte är egenförsörjare, och varje ansökan om försörjningsstöd bedöms individuellt. Vi råder dig att kontakta din handläggare för att prata om hur det ser ut just för dig. Viktigt att du när du skickar in din ansökan om försörjningsstöd lämnar riktiga uppgifter, annars gör du dig skyldig till brott.

Vi hoppas att du tillsammans med din handläggare kan hitta en bra lösning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter