Hur får jag mathjälp i 14 dagar

Jag, min sambo och 3 barn behöver mathjälp i 14 dagar, har hamnat i en akut sits

Undran

Kommentarer

Hej!

Vi kan alla hamna i en oförutsedd situation och behöva hjälp. Även om hjälpbehovet är tillfälligt och av en engångskaraktär, behöver socialtjänsten pröva rätten till bistånd. Socialtjänsten behöver ha in uppgifter om inkomster och utgifter, varför den akuta situationen uppstått, eventuell förmögenhet och om det finns någon i ert nätverk som ni kan få hjälp av.

Om det inte finns något annat sätt att lösa det akuta, kan ni erhålla bistånd till mat, för att nöd inte ska uppstå.

Kontakta socialtjänsten i det område eller kommun som ni bor i och prata med mottaget som har hand om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Prata med dem om er akuta situation, och att ni behöver hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter