Min dotters pojkvän har blivit utsparkad hemifrån

Hej! Min dotters pojkvän har blivit utsparkad hemifrån och bor nu hos oss för att inte hamna på gatan. Han går ut gymnasiet i sommar och är över 18 år. Vad har hans föräldrar för skyldigheter gentemot honom och vad gäller för oss som tagit in honom att bo hos oss? Även om han såklart är välkommen så har vi ont om pengar och en extra tonåring kostar ju en del pengar. Vad har han för rättigheter och vad kan vi göra för att hjälpa honom?

Solis

Kommentarer

Hej!

Vad fint att höra att ni ställer upp för er dotters pojkvän! Samtidigt har vi förståelse för att det innebär en extra kostnad för er med en person till i hushållet.

Du beskriver att din dotters pojkvän studerar vid gymnasiet och är utsparkad hemifrån. Även om din dotters pojkvän fyllt arton år och därmed är myndig har hans föräldrar försörjningsplikt för honom.

Föräldrarnas försörjningsplikt gäller för deras barn vid gymnasiestudier längst till det år de fyller 21.

Vi råder din dotters pojkvän att prata med sina föräldrar om deras försörjningsansvar. Alternativt att han är välkommen hem eller att de kan hjälpa till med försörjningen för honom hos er. Ett annat alternativ är för honom att vända sig till det socialtjänstkontor han tillhör utifrån var han är folkbokförd för att få stöd och hjälp

Om din dotters pojkvän står utan inkomst när han avslutat sina gymnasiestudier till sommaren har han rätt att ansöka om försörjningsstöd vid socialtjänsten. Beslutet föregås av en utredning där uppgifter inhämtas om inkomster och utgifter.

Vi hoppas att det löser sig för er och er dotters pojkvän och att vi kunnat vara behjälpliga i att besvara din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter