Hemlös autistisk vuxen

Hej jag har en son 30 år som nyligen diagnostiserats med autism ,är en fara flr sig själv saknar boende ,behöver boende o mkt stöd men ingen som hjälper ???vart ska han vända sig
Orolig mamma

Julia

Kommentarer

Hej!

Vårt råd är att han i första hand vänder sig till socialtjänsten i den kommun han är bosatt och ansöker om stöd och hjälp.

Han kan även ansöka om insatser via LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade ). Denna lag ger personer med autism eller annan funktionsnedsättning rätt att få extra stöd i vardagen, utifrån behov.

När man ska ansöka om LSS vänder man sig alltid först till sin kommun. En del insatser ansvarar kommunen för, och en del andra landstinget. Men det är alltid kommunen som är skyldig att ge information och vägledning om LSS.

Vårt råd är att din son kontaktar kommunen där han är bosatt i. De kan vägleda honom vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter