Träffa sin socialsekreterare

Jag undrar om jag som medborgare har rätt att få träffa min socialsekreterare vid en ansökan? Jag hittar bara i lagen att ett ärende ska hanteras skyndsamt.

Har önskat får prata med min handläggare vid fysiskt möte, över FaceTime (eller annan digital lösning) samt att hon gärna ringer mig.

Får till svar att all kommunikation i dagsläget sker via ”mina sidor”. Jag kan inte kommunicera ordentligt via skrift och vill gärna prata. Har jag rätt till sett?

Har fått hjälp att skriva detta av min syster.

Maria

Kommentarer

Hej!

Du har rätt att prata med din socialsekreterare. Med anledning av Covid19 finns det begränsningar vad gäller fysiskt möte.

Myndigheternas serviceskyldighet regleras i Förvaltningslagen. Detta regleras i 5 §.
“5 § Besök, telefon, fax, e-post och öppettider

Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.”

Du kan alltid hänvisa till denna lag i dina försök att kontakta din socialsekreterare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter