Fråga

Hej!
Jag har en vän som har varit tillsammans med en man i utlandet. Dom gifte sig men har sedan dess gått skilda vägar, dock inte gått igenom någon skilsmässa då mannen inte vill skriva på papperna och han bor kvar i sitt hemland. Min vän hade behövt ansöka om ekonomiskt bistånd men hennes handläggare på socialen säger att hennes (ex)make är försörjningsskyldig.
Hur kan min vän gå tillväga? För hon behöver verkligen ekonomisk hjälp och sitter riktigt i skiten. Finns det någonting hon kan göra då mannen vägrar skriva på skilsmässopapperna?

Frost

Kommentarer

Hej!
Det låter som din vän befinner sig i en besvärlig situation, men vad bra för henne att hon har dig som försöker hjälpa och stötta henne!

Om din vän har gift sig i Sverige har hon rätt att ansöka om äktenskapsskillnad även om hennes make vägrar att skiva på ansökan.
Du kan läsa vidare på www. Domstolar.se

Det framgår att din vän är i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det kan din vän göra på det socialtjänstkontor hon tillhör utifrån var hon är folkbokförd. Alla har rätt att ansöka, och behöver då inkomma med uppgifter och handlingar som socialtjänsten frågar efter. Det kan vara att din vän behöver inkomma med uppgifter om hennes makes ekonomiska situation som socialtjänsten behöver för att kunna fullfölja utredningen.

Det stämmer att respektive make/ maka är försörjningsskyldig för den andra i sak. Vi hänvisar din vän att kontakta utredande socialsekreterare för att vidare beskriva situationen. Hon skall då informeras om vilka underlag/handlingar hon skall inkomma med. Om din vän inte har pengar som täcker mat för dagen eller står utan boende för natten kan din vän hävda nöd. Det innebär att en nödprövning ska göras av socialtjänsten.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter