En vanlig lägenhet

Hej, jag mår inte bra hemma med min man, orkar inte leva med han , tror han är en psykopat eller en narcissist, för att kortfatta mig, .
Kan jag få en vanlig lägenhet att flytta till och inte skyddat boende,? Jag fick genom soc ett tillfälligt boende som kändes som ett fängelse och var väldigt trångt för mig och min son, klarade inte att bo där då så vi flyttade hem till min man igen. Men det måste finnas normala lägenheter man kunde få av soc tills man hittar eget boende, eller? Jag har dålig ekonomi , och min psyke är i botten, orkar inte snart

Deppig mamma

Kommentarer

Hej!

När man lever i ett förhållande som man inte själv tycker är så bra för ens hälsa och självkänsla, är det viktigt att man lyssnar på sig själv och sin kropp. Det verkar vara som att du har bestämt dig för att något behöver göras och att separera är det som skulle fungera för dig.

Generellt kan man säga att socialtjänsten inte är en bostadsförmedlingen och inte heller någon hyresvärd. Däremot har socialtjänsten ett ansvar att se till att de som bor eller vistas i kommunen får den hjälp de behöver för att inte lida nöd.

När det gäller boende så har den enskilde själv ett ansvar att söka och leta boende för sig. Om det är så att någon på grund av ett missbruk, psykisk ohälsa eller något annat har särskilt svårt att få en bostad, har socialtjänsten ett extra ansvar för denna målgrupp. Det behöver dock inte betyda att de får en egen bostad, med eget kontrakt.

Du beskriver att du tidigare haft behov av skyddat boende, men att du återgick till mannen eftersom det kändes väldigt trängt och instängt. Om det finns sådana särskilda behov, som skydd, kanske det tar ett tag att utreda hur skyddsbehovet ser ut, om du har möjlighet att själv säkra upp för dig och för barnen, om du behöver särskilt stöd från socialtjänsten för att finna ett lämpligt boende framöver. I avvaktan på detta kanske du är hänvisad till de alternativ av boende som kommunen har att erbjuda.

Vi tänker att du kanske ska tänka igenom vad som är viktigt för dig, vad är viktigt för barnen, för att sedan försöka få till ett samtal med handläggare på socialtjänsten för att få stöd i hur du ska gå vidare och om du kan få någon hjälp med tillfälligt boende.

När man mår dåligt psykiskt är det svårt att ta tag i sin situation, men du verkar ändå ha en insikt i att det måste göras något innan du mår ännu sämre. Vi hoppas att du kan finna ett eget boende, men det kanske innebär att du får tänka utanför boxen och söka boende i en annan kommun och kanske på andra sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter