Hur hamnar i ett mental sjukhus?

Hej jag är 13 år och vill veta hur man hamnar i ett mental sjukhus. Jag har haft en tuff barndom och har försökt att tagit mitt liv, jag självskadebeteende och vill bara dö. Men hur hamnar man i ett mental sjukhus?

Tin

Kommentarer

Hej!

Det låter allvarligt att du inte vill leva längre, att du skadar dig själv och försökt ta ditt liv. När man är 13 år, så är man fortsatt ett barn och det är vårdnadshavarna som har ansvar för en. Om vårdnadshavarna inte ser till att deras barn får sina behov tillgodosedda så har socialtjänsten ett ansvar att säkerställa att barn i Sverige får sina behov av omsorg och trygghet tillgodosedda.

Om du mår så dåligt att du inte vill leva mer och har tankar på hur du ska ta ditt liv, så ska du vända dig till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin. Om det inte finns något sådant i din hemkommun, så ska du säga till dina föräldrar att du behöver komma i kontakt med BUP. Om du känner att dina föräldrar inte lyssnar på dig, så råder vi dig att omgående kontakta skolkurator, skolpsykologen eller skolsköterskan för att få hjälp i din situation. Om det är akut och du inte kan slå bort dina tankar att göra dig själv illa så ring 112.

Vi hoppas att du får hjälp så snart du ber om det!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter