soc brev

får jag öppna ett soc brev åt någon annan utan denna tillåtels? fast denna har fått eget boende å får post till mig ändå från soc? personen vet om att jag får post hit ?

osten

Kommentarer

Hej!

Det är ett brott att öppna och läsa någon annans post, om inte personen gett dig lov att göra så. Även om personen själv vet om att posten skickas till dig, eller till och med önskat att posten ska gå till din adress, får du inte öppna det. Det är i 4 kap Brottsbalken, Brott mot frihet och frid, som du kan göra dig skyldig till brott, och straffpåföljd kan vara böter eller fängelse i högst 2 år.

Du ska nog prata med din vän att hen får ändra sin adress hos socialtjänsten, så att hen får det till sin egen bostad. Uppgifter från socialtjänsten kan dessutom vara av personlig och känslig karaktär som faller under sekretess i vanliga fall.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter