Grava tjänstefel

Hej, jag befinner mig i en mardrömsituation som Soc har satt mig i genom falska anklagelser och allt som inte ska få förekomma. I två år har detta pågått, ingen på kommunen tar ansvar, dem slutar till höger och vänster, jag har kontaktat IVO och nu även polisen .. men vet ej hur jag ska gå till väga.. obegripligt

Icke människa

Kommentarer

Hej!

Dina frågor är svåra att besvara då detta är ett forum där allmänna frågor gällande socialtjänst och likande berörs. Vi kan inte svara på frågor gällande specifika ärenden. När det gäller din fråga vet vi inte riktigt vad det gäller, varför vi har sett olika möjligheter.

Vi förstår att du redan vänt dig till din handläggare och dennes chef för att få ett så korrekt svar som möjligt, men att du fortfarande anser att du är utsatt för falska anklagelser. Om du anser att det finns falska anklagelser i tex ditt barns utredning kan du även göra ett skriftligt tillägg som befogas den färdigställda utredningen. Brukligt är att om det inkommer antingen skriftligt eller muntligt är det något ansvarig socialsekreterare och klient/vårdnadshavare samtalar vidare om alternativt ges en motivering till bedömning och beslut.

Om din fråga gäller ett avslagsbeslut på en ansökan kan du alltid överklaga beslutet. Vänd dig i så fall till din socialsekreterare för vidare hjälp med det. Ett beslut gällande en ansökan avseende ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd gäller vanligtvis för en period om en månad med startdatum från dagen du ansökte. Du har alltid rätt att ansöka igen. Den ansökan avser då vanligtvis nästa månadsperiod.

Du skriver att du även har kontaktat IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg vilket är socialtjänstens tillsynsmyndighet, vilket vid hoppas har gett dig ytterligare svar.

Vi hoppas att vi har kunnat vara behjälpliga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter