Mina rättigheter

Hej, jag är 20år och bor på ett öppet HVB med SOL placering. Jag har haft 2 mobiler i ca 8 månader. Igår beslutade personalen att jag skulle lämna in en av de 2 (utan anledning). Jag undrar om de har rätt till och ta en personlig sak bara sådär. På IVOs hemsida står det att man skall få ha sina personliga saker ifred, en rättighet alltså.

Orättvist behandlad

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du är missnöjd med att HVB hemspersonalen har beslutat att ta ifrån dig en av två mobiltelefonerna du äger. Vi förstår att du inte har fått veta vad beslutet beror på.

Det är svårt för oss att göra uttalande i ett enskilt ärende då vi inte har hela bilden. Generellt gäller det att HVB hem inte har befogenheter att beslagta ungdomarnas tillhörigheter. Det kan dock i enskilda fall förekomma särskilda omständigheter som gör att det tillfälligt anses som det bästa för ungdomen att inte ha tillgång till mobiltelefonen.

Det du kan göra är att vända dig till din socialsekreterare för att diskutera din situation. Du har rätt att få svar på dina frågor gällande din boendesituation, planering samt vilka regler som gäller och varför.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter