Journalhantering

Hej!

Läste följande i ett svar på en fråga till er:

"Dokumentation inom socialtjänsten ska vara korrekt och neutral. Den sparas normalt i fem år och gallras sedan. Gallringen påbörjas först när ett ärende är avslutat. När det gäller barn och ungdomar sparas uppgifterna därefter i ett arkiv men lämnas bara ut efter särskilt fattade beslut. Anledningen till detta är att du, om du har en barnavårdsakt, som vuxen ska kunna begära att få ta del av allt som skrivits om dig."

Vad det finns för möjligheter till ändring i journal om dokumentationen inte är korrekt? Vad innebär att uppgifterna
"lämnas bara ut efter särskilt fattade beslut"? Vad kan det vara för särskilt fattade beslut?

Mvh Kim

Kim

Kommentarer

Hej

Vi förstår det som att du har ett intresse av journalhantering. Det är ett spännande område som styrs av förutom Socialtjänstlagen även Förvaltningslagen och Offentlighets- och sekretesslagen. I dessa lagar kan du läsa mer och fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Om du anser att det finns felaktiga uppgifter i din journal ska du meddela handläggaren detta. Handläggaren kommer då inte att ändra i journalen men skriva in att du inkommit med denna information som tillägg till det som redan står. Detta finns reglerat i SoL Socialtjänstlagen 11kap 6§ samt i Förvaltningslagen 36§ om rättelse av skrivfel och liknande.

Innan en journal lämnas ut ska en prövning göras så att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller dess närstående lider men, en så kallad menprövning. Detta regleras i 26 Kap 1 § OSL Offentlighets- och sekretesslagen.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter