Ang körkort

Hej , vem ska jag vända mig till om transportstyrelsen begär intyg från mig för droger alkohol och psykisk hälsa

Körkortssökande

Kommentarer

Hej!

Om det är ett läkarintyg som du behöver så är det sjukvården du ska ta kontakt med.

Om det är Transportstyrelsen som själva begärt en utredning från socialtjänsten så kommer socialtjänsten att kalla dig till ett möte.
Vi hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter