Ang körkortstillstånd

Hej!
Jag undrar om ni hjälper till med urin/leverprov samt läkarintyg om pcykisk ohälsa

Tobias

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du undrar om socialtjänsten hjälper till med provtagning samt läkarintyg till körkortstillstånd.

När man ansöker om körkortstillstånd kan Transportsstyrelsen i vissa fall begära in ett läkarintyg. Detta läkarintyg kan utfärdas av en läkare som man eventuellt sedan tidigare har kontakt med till exempel på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Om Transportsstyrelsen även begär dokumenterad drogfrihet genom drog/leverprover kan man få hjälp med detta via sjukvården. Alltså är det till sjukvården du ska vända dig i första hand.

Om din fråga gäller om ekonomiskt bistånd kan utgå avseende läkarintyg eller drog/leverprov är det bäst om du vänder dig till socialtjänsten där du är folkbokförd för besked om du har möjlighet att beviljas bistånd då detta är individuellt behovsprövat.

Vi hoppas att vi har förstått din fråga rätt och att du får hjälp av vårt svar

Vänligen

Soctanterna

Soctanter