Lösenord

Hej, socialen i min Hemkommun försöker få mig att söka bostad i en annan del av Sverige och pressar mig mycket. Det kan liknas vid s.k. Social dumpning, men jag vill inte.
Min handläggare på boendeenheten ringer varje dag, nu senast ringde hon och fråga om min inloggning till boplats - men det är ju privat lösenord . Har hon rätt till det?

Mvh stressad (Jag fick hjälp att skriva)

TheresaS

Kommentarer

Hej!
Socialtjänsten kan inte tvinga dig att söka bostad i annan kommun, men de kan ge avslag på din ansökan om boende, grunden till det ska du få skriftligt. Den utredning som socialtjänsten gör är du skyldig att medverka till, om du vill få bifall, men du ska inte behöva uppge pinkoder/lösenord. Fundera över om det finns andra sätt som du kan visa att du står i bostadskö, till exempel göra en skärmdump av den sidan du kommer in på.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter