anmälan vid suicidbedömning

Hej,
Jag har remitterat en flicka till en BUP mott (från första linjen) pga behov v en suicidbedömning pga ångest. Fungerande föärelation. Ska jag då göra en anm enligt 14 kap 1 §?

KA

Kommentarer

Hej!

Utifrån att du skriver att det finns en fungerande föräldrarelation, finns det inte någon anledning att anmäla till socialtjänsten.

Ponera att en anmälan inledningsvis hade gjorts till socialtjänsten; socialtjänsten hade då remitterat/hänvisat till BUP-mottagningen. Precis som du har gjort.

Om det vid BUP-mottagningen senare framkommer saker som brister eller behov som socialtjänsten bör bedöma eller tillgodose, så kan anmälan till socialtjänsten göras av mottagningen i detta skede.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter