Får man byta utredare

Hej får man byta utredare under pågående utredning om man inte känner sig bekväm med den man har nu?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det inte alltid är enkelt att få till stånd ett gott samarbete med socialtjänsten. Socialtjänsten är ju dels en myndighet som hjälper, men då de samtidigt utövar en viss form av kontroll så finns det en inbyggd maktobalans mellan den enskilde och socialsekreteraren.

Om du upplever svårigheter mellan dig och din socialsekreterare rekommenderar vi dig att lyfta detta, antingen direkt med socialsekreteraren eller till dennes chef. Förhoppningsvis är det något som ni kan arbeta på, så att det blir bättre. I vissa enstaka fall kan det vara nödvändigt att en klient får en annan socialsekreterare. Det är i så fall något som chefen på socialtjänsten beslutar om. Det kommer dock inte innebära att besluten i sig blir något annorlunda.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter