Tvingas byta kommun?

Hej,
En nära familjemedlem lever med skyddad identitet. Hon kommer snart att förlora sitt nuvarande boende som hon hyrt i andra hand. Bostadssituationen där hon bor är ansträngd och det är därför mycket svårt för henne att hitta ett nytt boende för sig och sina 3 barn. Hon har därför tagit kontakt med socialtjänsten med förhoppningen att kunna få hjälp i sitt sökande. Vid mötet med dem förklarade de att de inte kommer att hjälpa henne i nuvarande kommun pga den hotbild som finns. Att hon och barnen har sin trygghet (skola, vänner etc) och familj i kommunen (hennes föräldrar och pappan till 2 av barnen) verkar inte spela någon roll. De pratade även om att en utredning kanske måste göras om hon inte byter kommun. Kommunen hon bor i är inte så liten att alla känner alla, långt ifrån.
Kan socialtjänsten verkligen ställa dessa krav? Kommer hon att tvingas flytta långt från alla hon känner?

Orolig familjemedlem

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för hur det ska bli för din familjemedlem och hennes barn framöver. Vi tycker det är bra att du fungerar som ett stöd för din familjemedlem.

Det är svårt för oss att ge ett direkt svar på din fråga, då vi inte kan uttala oss i enskilda ärenden hos socialtjänsten. Generellt gäller att den enskilde har stort ansvar för att själv lösa sin situation, det vill säga att själv hitta lämpligt boende. Om det inte går kan man vända sig till socialtjänsten. Socialtjänsten har inte tomma lägenheter som de kan erbjuda, utan i många fall rör det sig om andra alternativ till dess att den enskilde har hittat ett boende. Det kan röra sig om exempelvis vandrarhem, gemensamhetsboenden eller liknande. I många kommuner är bostadssituationen ansträngd, och det kan göra det svårt att hitta boende inom kommunen. I sådana fall kan den enskilde erbjudas boende i annan kommun, där det finns lediga lägenheter. I din familjemedlems fall verkar det dock som att de bedömer att det är hotbilden som gör att hon inte kan erbjudas boende i kommunen.

Det vi tänker är viktigt för din familjemedlem är att hon lämnar in en ansökan om hjälp med boende hos socialtjänsten och får ett beslut avseende den. I sin ansökan får hon då anföra sina och barnens särskilda skäl till varför boendet ska ligga kvar i kommunen de redan bor i. Som du skriver skulle ett skäl kunna vara oro för hur det blir för barnen att bryta upp från det som de känner till, exempelvis skola, närmiljö och sociala kontakter. Om hon inte är nöjd med beslutet kan hon överklaga det. Det gör hon genom att lämna in sin överklagan till socialtjänsten som skickar den vidare till Förvaltningsrätten att avgöra frågan. En överklagan ska göras inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet.

Vi tänker också att det är viktigt att socialtjänstens bedömning är individuell och att de i den bedömer graden av skydd som behövs. Alla som har skyddad identitet har inte behov av att bo i skyddat boende och här måste det göras en bedömning utifrån just din familjemedlems situation.

Vi önskar din familjemedlem lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter