Byte till billigare bostad

Jag har förstått det så att om en biståndstagare har en oskäligt hög hyra så kan socialtjänsten ge honom rådrum på t.ex. 4 månader för att hitta en billigare bostad. Min fråga gäller vad som gäller om en sökande gör allt vad han kan för att hitta en billigare bostad och dokumenterar detta på ett tillfredsställande sätt, men inte lyckats hitta någon billigare bostad inom rådrumstiden.
Ska socialtjänsten i sådana fall godta den faktiska hyran så länge sökanden samarbetar med socialtjänsten och gör allt vad han kan för att hitta en billigare bostad?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden och du kan alltid vända dig till din socialsekreterare för att diskutera kring just din situation.

Hur rådrummet ska utformas och vad just du behöver göra för att hitta ett billigare boende och de lokala förutsättningarna för att kunna genomföra detta känner din socialsekreterare och du bättre till.

Hoppas det ordnar sig och att du hittar ett boende som du både trivs i och som har en rimlig hyra.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter