Lob

Hej,hur länge syns lobar i transportstyrelsens register?
Jag har hört att det syns i tre år i registrerna men att man bara bryr sig om hur många du har haft dom senaste två?
Tack för svar,

Alex

Kommentarer

Hej!
Reglerna som tillämpas finns i körkortsförordning (1998:980) och vägtrafikdataförordning (2019:382).

När ett omhändertagande enligt lagen om berusade personer (LOB) sker ska Polismyndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen om identiteten är fastställd (7 kap. 9 § 3 p. Körkortsförordning). En anteckning görs i vägtrafikregistret och kan bland annat påverka körkortstillstånd. En sådan uppgift är kvar i Transportstyrelsens vägtrafikregister i 3 år (Vägtrafikdataförordning, Bilaga 2.2).

2019 kom en ny vägtrafikdatalag och en ny vägtrafikdataförordning. I den nya förordningen stadgas att uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret.

Om du vill ha mer information om hur just ditt ärende ser ut, kan du kontakta Transportstyrelsen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter