Fråga

Hej!
Jag sökte försörjningsstöd och fick det godkänt. Problemet är att utredningen innehåller faktafel, grammatiska fel och andra skrivfel. Trots påpekanden rättas inte felen. Jag vill veta hur jag skall göra för att kunna anmäla vederbörande. Utredningen skall bli 100 procent korrekt, samtidigt som jag skall få upprättelse.

Samuel

Kommentarer

Hej!
Vi beklagar att du inte är nöjd med den utredning som gjorts. Klagomål kan du lämna hos din socialsekreterare alternativt hens chef.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter