Var anmäler man utebliven hjälp från personligt ombud?

Jag har sedan tre år tillbaka ett personligt ombud som jag sökte dels för att jag inte får tillgång till vård inom öppenpsykiatrin, dels för att jag inte får någon hjälp vidare mot jobb och inom arbetsförmedling.

Jag har haft regelbundna möten med det personliga ombudet men han har under hela denna tid inte kunnat göra något konkret överhuvudtaget. Vi diskuterar min situation och han rapporterar in systemfel men han har inte kunnat hjälpa mig.

Jag upplever att funktionen personligt ombud är värdelös och vill därför anmäla den uteblivna hjälpen. Jag vill inte ta upp det med chef då det inte kommer att leda någonstans.

Var/till vem kan jag anmäla att funktionen personligt ombud inte fungerar? Jag avser alltså inte att ta upp detta med det personliga ombudet då vi redan haft flera avstämningar och försökt hitta vägar men utan framgång.

Personligt ombud är till stor del slöseri med kommunernas pengar då ombuden enbart klarar av väldigt enkla ärenden som att fixa blanketter, tipsa om telefonnummer och liknande men de kan inte hjälpa klienterna med sådant som verkligen skulle göra skillnad.

Sara

Kommentarer

Hej!

Kommunerna har ett ansvar enligt socialtjänstlagen (5 kap 7 och 8 §§ SoL) för att söka upp personer med psykisk funktionsnedsättning, kartlägga behov samt erbjuda insatser i form av stöd och service. De personliga ombuden sorterar under Funktionsstödförvaltningen. Ett personligt ombud är en helt frivillig insats, som kommunen kan tillgodose på begäran av den enskilde.

Om du bor i Malmö finns det möjlighet genom länken nedan att lämna synpunkter på sitt personliga ombud, både genom direkt kontakt alternativt via webbformulär.

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Psykisk-ohalsa/Personligt-ombud...

Det är Socialstyrelsen och Länsstyrelserna som ansvarar för uppföljning av verksamheten med personligt ombud.

Hoppas att du finner en lösning och får det stöd du behöver för att komma vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter