Litar inte på soc

Hej
Vilka utbildningar har ni på soc egentligen?

Jag blev placerad som barn av soc och nu som vuxen
är jag rädd för socialen.

Ola

Kommentarer

Hej!

Tråkigt att du har en negativ upplevelse av socialtjänsten. Ibland blir det inte som man trodde eller hade hoppats på att det skulle bli.
Vi förstår det som att du inte har förtroende socialtjänsten.

För att kunna arbeta på socialtjänsten ska du vara socionom eller ha en likvärdig utbildning.

Om du har kontakt med socialtjänsten föreslår vi att du tar upp dina frågor och funderingar med ansvarig socialsekreterare. Du kan också framföra dina frågor och funderingar till en ansvarig chef. Att ha med någon i mötet med socialtjänsten som är ett gott stöd för dig tycker vi är en bra idé.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter