Hemlös med ett barn med två funktionsnedsättningar

Hej!
Jag är en ensamstående mamma som är skuldsatt vilket gjorde det omöjligt att få bostad varken andrahand eller förstahandskontrakt. Under många år har vi bott i andrahandslägenheter med höga hyror och jag jobbar nu men får ingen lägenhet och på grund av att min son har två svåra funktionsnedsättningar kan vi inte bo som inneboende hos folk och egen utrymme är livsviktigt.
Jag har skulder hos kronofogden och ett barn med funktionsnedsättning vilket gör det omöjligt att hitta bostad. Jag har försökt hitta bostad men betalningsanmärkningen satte stopp på allt. Kan jag be om från socialen? Kan jag ansöka om träningsslägenhet eller någon slag hjälp? Snart är jag bostadslös utan möjlighet till bostad. Vad kan jag göra?

Sara

Kommentarer

Hej

Tråkigt att du och ditt barn befinner er i en sådan påfrestande boendesituation.
Beroende på i vilken kommun du bor i så kan du vända dig till socialtjänsten om du helt saknar tak över huvudet och inte kan lösa din situation på egen hand.

För att bli beviljad bistånd från socialtjänsten så ska den sökande göra vad den kan för att själv försöka lösa sin situation. Det kan innebära att utöka sitt sökande efter lägenheter till andra orter. Sedan kan det vara så att det ändå föreligger särskilda skäl för att bevilja boende på den ort där du är boende i nuläget utifrån till exempel sysselsättning eller ditt barn vårdbehov.

Det vi kan råda till är att börja utöka ditt sökanande efter boende kring kranskommunerna. På detta sätt kan du visa att du är aktiv i att lösa din situation.

Vi vet inte om du exempelvis står i bostadsköer men detta är ett viktigt steg för att kunna få en egen bostad framöver. Att kontakta privata hyresvärdar och leta annonser där inneboende- och andrahandskontrakt erbjuds är också ett sätt att lösa den akuta situationen.

Vi hoppas att du fått lite vägledning i vilka steg du kan ta för att hitta en egen bostad och en trygg plats att vara på.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter